1. Home
  2. O tvrtki Brother
  3. Programi recikliranja
  4. Proizvod i sukladnost

Životni ciklus proizvoda

 

Brother uređaji dizajnirani u Japanu, donose tehnologiju štednje s energijom i jamstvo da su u skladu s potrebnim europskim zakonima i propisima.
Proizvodi se izrađuju u našim proizvodnim pogonima u Aziji. Naša pažnja je fokusirana na smanjenje potrošnje energije, emisije CO2 i količine otpada. 
Naši proizvodi se pakiraju minimalno ali sigurno u reciklirane materijale za smanjenje količine otpada. 
Različite kategorije proizvoda, kao što su pisači, skeneri i pisači za naljepnice, distribuiraju se zajedno za optimalno korištenje transportnog kapaciteta i smanjivanje emisije CO2.
Našim uređajima su dodane značajke za uštedu energije, papira, tonera i tinte: sve od automatskog obostranog način ispisa do dubokog mirovanja.
Uređaji, spremnici tinte, toneri i ambalaža Brother prikupljaju se i recikliraju besplatno za podršku dobrotvornoj organizaciji za zaustavljanje uništavanja prašuma Cool Earth.

Certifikati, izjave i direktive

ISO 14064

određuje principe i zahtjeve za procjenu količine i izvještavanje o stakleničkim plinovima (GHG). Brother u Europi prikuplja i izračunava emisije stakleničkih plinova za razdoblje od 1. travnja 2016. do 30. ožujka 2017. Te emisije će biti pregledane u svibnju 2017. godine i potom objavljene.

ISO, Međunarodna organizacija za standardizaciju, je najveći svjetski razvijač standarda za učinkovitiju i uspješniju industriju.

Tvrtke ispunjavaju ISO standarde dobrovoljno jer za to nema zakonskih uvjeta. Kao ekološki svjesna tvrtka u Brotheru vjerujemo u važnost usklađenosti s normom ISO 14001 koja se odnosi na sustave upravljanja okolišem (Environmental Management Systems, EMS).

 

ISO 14001 certifikat

Ova najnovija inačica određuje zahtjeve sustava upravljanja okolišem koje tvrtka može koristiti za poboljšanje svog utjecaja na okoliš. Sva Brotherova prodajna mjesta će zamijeniti sadašnji ISO 14001 certifikat novim do rujna 2018. godine.

REACH je propis u EU koje se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija. Njezin je cilj poboljšanje zaštite zdravlja i okoliša putem propisa za europske tvrtke.

Kao odgovorna i ekološki svjesna tvrtka Brother ispunjava propis REACH prikupljajući podatke o svojstvima kemijskih tvari i autorizacijom tvari koje se koriste u našim proizvodima, uzimajući u obzir ograničenja koja određuje REACH.

Propis REACH za kemikalije

Uz svaki proizvod Brother isporučena je Izjava o sukladnosti kojom se potvrđuje da proizvod zadovoljava zahtjeve primjenjivih direktiva. Izjava mora biti izdana od strane proizvođača.

Napomena:  RoHS izjava sada je uključena u ovu Izjavu o sukladnosti.

Kao ekološki odgovorna tvrtka, postupamo u skladu s europskim zakonodavstvom u području gospodarenja otpadom: Direktivom o električnom i elektroničkom otpadu (EE otpad), Direktivom o baterijama i Direktivom o ambalaži i ambalažnom otpadom. 

Slijedeći Direktivu o EE otpadu Brother uređaji su izrađeni od recikliranih i prerađenih materijala, zato smo uspostavili sustav prikupljanja otpadne opreme na kraju životnog cikla proizvoda.

Direktiva o baterijama ima za cilj smanjenje prijetnji za okoliš koje su uzrokovane baterijama i povećanim stopama recikliranja. Prema tome, svi naši europski uredi omogućuju odgovarajuće rukovanje u vezi obnove i recikliranja baterija.

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadom fokusira se na četiri područja gospodarenja otpadom: prevencija, ponovnu upotrebu, recikliranje i obnova. U skladu s tom direktivom brinemo se o tome da je naša ambalaža što učinkovitija i ekološka.

Direktiva o ekološkom dizajnu proizvoda koji koriste energiju je dio europskog zakonodavstva koji određuje ekološke uvjete za proizvode koji koriste energiju. Njezin je cilj poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš za vrijeme planiranja i razvoja proizvoda. Budući da su naši proizvodi u skladu sa zakonodavstvom, Brother je član EuroVAprint-a, udruge proizvođača softvera za obradu slike, koji su potpisali dobrovoljni industrijski sporazum o stalnom poboljšanju potrošnje energije u industriji.

Certifikati za zaštitu okoliša

Ponosni smo nosioci brojnih certifikata za zaštitu okoliša. Saznajte više.

Sigurnosni tehnički listovi

Zatražite naše sigurnosne tehničke listove putem naše posebne web stranice.

Pogledajte sve