PA-MCR4000

Čitač kartica

Čitač magnetnih kartica za RJ seriju pisača