DK-22225

Kontinuirana papirna traka

38 mm x 30,48 m, kontinuirana traka.

Potrošni materijal Brother – kako bi uređaj uvijek odlično obavio svoj posao.