DK22243

Kontinuirana papirna traka

102 mm x 30,48 m, kontinuirana traka.

Potrošni materijal Brother – kako bi uređaj uvijek odlično obavio svoj posao.