1. Home Brother
  2. O tvrtki Brother
  3. Okoliš i održivost
  4. Proizvod i sukladnost

Životni ciklus proizvoda

 

Brother uređaji dizajnirani u Japanu, donose tehnologiju štednje s energijom i jamstvo da su u skladu s potrebnim europskim zakonima i propisima.
Proizvodi se izrađuju u našim proizvodnim pogonima u Aziji. Naša pažnja je fokusirana na smanjenje potrošnje energije, emisije CO2 i količine otpada. 
Naši proizvodi se pakiraju minimalno ali sigurno u reciklirane materijale za smanjenje količine otpada. 
Različite kategorije proizvoda, kao što su pisači, skeneri i pisači za naljepnice, distribuiraju se zajedno za optimalno korištenje transportnog kapaciteta i smanjivanje emisije CO2.
Našim uređajima su dodane značajke za uštedu energije, papira, tonera i tinte: sve od automatskog obostranog način ispisa do dubokog mirovanja.
Uređaji, spremnici tinte, toneri i ambalaža Brother prikupljaju se i recikliraju besplatno za podršku dobrotvornoj organizaciji za zaustavljanje uništavanja prašuma Cool Earth.

Certifikati, izjave i direktive

ISO 14064

Sjedište tvrtke Brother u Japanu posjeduje akreditaciju za ISO 14064 koja određuje načela i zahtjeve za kvantifikaciju i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova (GHG). Pojedinosti o našim emisijama možete pronaći na globalnoj web-stranici tvrtke Brother.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

ISO, ili Međunarodna organizacija za standardizaciju, najveći je svjetski razvijač standarda kako bi industrija postala više učinkovita i uspješna.

Mi u tvrtki Brother vjerujemo da je akreditacija ISO 14001 za upravljanje okolišem dokaz naše predanosti smanjenju utjecaja na okoliš.

U 2015. godini, standard je ažuriran kako bi se postigla dobra praksa zaštite okoliša u svim područjima poslovanja. Svi Brother lokalni uredi su u skladu sa standardom ISO 14001: 2015 od rujna 2018. godine.

 

ISO 14001 certifikat

REACH je propis u EU koje se odnosi na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija. Njezin je cilj poboljšanje zaštite zdravlja i okoliša putem propisa za europske tvrtke.

Kao odgovorna i ekološki svjesna tvrtka Brother ispunjava propis REACH prikupljajući podatke o svojstvima kemijskih tvari i autorizacijom tvari koje se koriste u našim proizvodima, uzimajući u obzir ograničenja koja određuje REACH.

Propis REACH za kemikalije

Uz svaki proizvod Brother isporučena je Izjava o sukladnosti kojom se potvrđuje da proizvod zadovoljava zahtjeve primjenjivih direktiva. Izjava mora biti izdana od strane proizvođača.

Napomena:  RoHS izjava sada je uključena u ovu Izjavu o sukladnosti.

Kao ekološki odgovorna tvrtka, postupamo u skladu s europskim zakonodavstvom u području gospodarenja otpadom: Direktivom o električnom i elektroničkom otpadu (EE otpad), Direktivom o baterijama i Direktivom o ambalaži i ambalažnom otpadom. 

Slijedeći Direktivu o EE otpadu Brother uređaji su izrađeni od recikliranih i prerađenih materijala, zato smo uspostavili sustav prikupljanja otpadne opreme na kraju životnog cikla proizvoda.

Direktiva o baterijama ima za cilj smanjenje prijetnji za okoliš koje su uzrokovane baterijama i povećanim stopama recikliranja. Prema tome, svi naši europski uredi omogućuju odgovarajuće rukovanje u vezi obnove i recikliranja baterija.

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadom fokusira se na četiri područja gospodarenja otpadom: prevencija, ponovnu upotrebu, recikliranje i obnova. U skladu s tom direktivom brinemo se o tome da je naša ambalaža što učinkovitija i ekološka.

Direktiva o ekološkom dizajnu proizvoda koji koriste energiju je dio europskog zakonodavstva koji određuje ekološke uvjete za proizvode koji koriste energiju. Njezin je cilj poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš za vrijeme planiranja i razvoja proizvoda. Budući da su naši proizvodi u skladu sa zakonodavstvom, Brother je član EuroVAprint-a, udruge proizvođača softvera za obradu slike, koji su potpisali dobrovoljni industrijski sporazum o stalnom poboljšanju potrošnje energije u industriji.
List-pogled-izbliza-proizvod-usklađenost

Certifikati za zaštitu okoliša

Ponosni smo nosioci brojnih certifikata za zaštitu okoliša. Saznajte više.

Sigurnosni tehnički listovi

Zatražite naše sigurnosne tehničke listove putem naše posebne web stranice.

Pogledajte sve